نسل سوم تخته زیرپایی

آشنایی با تخته زیرپایی آلومینیومی داربست2

/
نسل دوم تخته زیرپایی داربست بصورت یکپارچه و از پروفیل آلومینیو…
نسل سوم تخته زیرپایی

آشنایی با تخته زیر پایی داربست1

/
تخته زیر پایی داربست نوعی تخته است که روی داربست بسته می شود. …