آشنایی با نسل چهارم تخته زیرپایی داربست

نسل چهارم تخته زیرپایی داربست دارای ویژگی های خاص و جدیدی است که کارایی و ایمنی آن را نسبت به نسل سوم بیشتر کرده است.

ویژ گی های  نسل چهارم تخته زیرپایی داربست :

1- یک تخته زیرپایی نسل چهار بطول 3 متر میتواند فاصله 1/3 متر داربست فلزی را پوشش دهد.

تخته های نسل های اول تا سوم باید حداقل طول 3.5 متر را برای پوشش دهانه 1/3 متر داشته باشند.

نسل چهارم تخته زیرپایی حدود 15 %را بیشتر پوشش میدهد و صرفه اقتصادی بالایی دارد .

2-استوپر نسل چهارم بصورت قلاب دار طراحی و ساخته شده است.

این استوپر بصورت کشابی داخل قوطی پروفیل زیر پایی حرکت میکند.

طول زیر پایی را میتوان تا هشت سانتیمتر کم یا زیاد کرد.

بعلت داشتن قلاب کاملا روی لوله داربست می نشیند. در صورت لزوم می توان آن را به لوله محکم بست .

حتی اگر لوله ها نسبت به هم زاویه دار بسته شده باشند این زیر پایی میتواند خود را با آن وفق دهد .

3-با نسل چهارم تخته زیرپایی میتوان چند دهانه داربست پشت سرهم را بطور مرتب و کاملاً هم سطح پوشش داد.

زیرپایی های چوبی و نسل های اول تا سوم را باید روی هم قرار داد.

این باعث غیر هم سطح شدن آنها می شود و برای کارگری که روی آنها کار میکند خطراتی را بو جود می آورد.

این غیر هم سطحی ناشی از اختلاف استوپر تیغه ای و کرکره ای و استوپر قلاب دار کشابی می باشد .

4-با زیرپایی نسل چهارم میتوان چند دهانه داربست پشت سر هم دور مخزن ثابت را با توجه به انحنای مخزن پوشش داد.

زیر پایی های چوبی و زیر پایی ها نسل اول تا سوم را برای گردش دور مخزن های ثابت باید روی هم قرار داد.

این باعث غیر هم سطح شدن آنها میشود و برای کارگری که روی آنها کار میکند مشکلات و خطراتی را بوجود می آورد.

این از محاسن استوپر قلابدار کشابی می باشد.

باکم و زیاد داخل رفتن استوپر درون قوطی میتواند زاویه های متعددی را به خود بگیرد .

5-در طراحی پروفیل زیرپایی این نسل گوشواره هایی در دو طرف تعبیه شده است.

که با داخل هم رفتن آنها،عرض همسطح و عریضی ایجاد می شود.

 که میتوان عرض های هم سطح 20-30-40-50-60-70-80-.. cm را بدست آورد .

این پیوستگی تخته ها مشکلات کنار هم قرار دادن تخته های زیرپایی نسل دوم را بر طرف کرده است .

6-با استفاده از اختلاف استوپر تیغه ای و کرکره ای و استوپر قلاب دار کشابی می توان راه پله داربست فلزی ساخت .

7- این تخته زیرپایی سطح 20 در20 متر را کاملاً پوشش میدهد.

از پهلو داخل هم رفته یک سطح کاملاً مسطح یک نواخت را بوجودمی آورند.

اگر روی فقط یک تخته فشار وارد شود دیگر تخته ها را با خود همراه کرده و اختلاف سطح بوجود نمی آورد.

در آنِ واحد میتواند وزن دو یا سه دستگاه جوش 600 ال 700 kg و 10 تا 15 نفر کارگر را روی خود تحمل نماید.

این تخته ها از سر نیز کاملا در امتداد هم قرار گرفته اند و کاملاً هم سطح اند و فاصله آنها پوشیده میشود.

با زیر پایی های چوبی و نسل اول تا سوم نمی توان چنین سطحی را بوجود آورد .

8-سطح زیر پایی آن دارای سوراخهای بر جسته برای ایجاد اصطحکاک و سوراخهای فرورفته برای دفع آب و روغن میباشد.

9-محل اتصال قلاب تعبیه شده: تو سط قرقره و طناب برای بالا و پایین بردن تخته بکار میرود.

10- توسط روکش فایبر گلاس در مقابل حرارت و الکتریسیته عایق می شود .