آشنایی با نسل سوم تخته زیرپایی

نسل سوم تخته زیرپایی ضمن داشتن محاسن تخته های چوبی و آلومینیومی نسل دوم، دارای ویژگی های جدید و بدیع می باشد و کارایی بیشتری نسبت به نسل دوم دارد.

مزایای نسل سوم تخته زیرپایی:

1-در طراحی پروفیل زیرپایی نسل سوم گوشواره هائی در دوطرف پروفیل تعبیه شده است.

این گوشواره ها داخل هم می روند و عرض هم سطح و عریضی را بوجود می آورد.

بطوری که میتوان عرض های هم سطح 20-30-40-50-60-70-80-….. سانتیمتر را بدست آورد .

این پیوستگی تخته ها مشکلات کنار هم قرار دادن تخته های چوبی و تخته زیر پایی آلومینیومی نسل دوم را بر طرف کرده است .

2-استوپر (نگهدارنده) نسل سوم بصورت کرکره طراحی و ساخته شد ه است.

این نگهدارنده در ضمن اینکه کاملا به سطح زیر پروفیل می چسبد سطح بیشتری دارد تا روی لوله بنشیند.

بنابراین فشار وارد شده به زیرپایی به سطح پرچ ها وارد می شود و آن را محکم تر می کند .

استوپر نسل سوم توانست تا حدی اشکالات استوپر نسل دوم را برطرف کند. نوعی از آن دارای قفل است که روی داربست براحتی قفل و باز میشود .

3-در نسل سوم تخته زیرپایی برای پشت سرهم  قرار دادن زیر پایی ها در چند دهانه پشت سرهم واسطه هایی ساخته شد.

که زیر پایی ها را بدون اینکه روی هم قرار دهیم به دنبال هم قرار می داد.

بدین صورت مشکل روی هم قرار دادن تخته های چوبی و آلومینیومی نسل دوم بر طرف شد .

4-قرنیزی(ابزار پناه ) طراحی شده است که در کنار تخته زیرپایی آلومینیوم نصب میشود.

مانع سقوط اشیا از روی تخته میشود که در نسل های قبلی وجود نداشته است.

5-در نسل سوم زیرپایی محل اتصال قلاب وجود دارد.

از آن بوسیله  قرقره و طناب برای بالا و پائین بردن تخته استفاده می شود .