داربست

 • اجزای داربست
 • بست داربستی

داربست تهران

0912-063-2306 – 22750510

خدمات داربست تهران :

 • اجرای کلیه پروژه های داربست کوچک وبزرگ
 • داربست متراژ بالا و برجها
 • داربست مغازه
 • اجاره چهارپایه چرخدار
 • داربست نمای ساختمان
 • داربست حفاظ
 • داربست زیربتن
 • اجرای بنر و تابلوهای تبلیغاتی
 • داربست مراسمات مذهبی و محرم شامل: ایستگاه صلواتی، طاق نصرت، هیات و ...
 • داربست نمایشگاه
 • خرید و فروش و اجاره تخته بنایی
 • خرید و فروش و اجاره لوله داربست